Home » 2022 » październik

Monthly Archives: październik 2022

Filozofia doskonałości – perfekcjonizm w ujęciu historiozoficznym

   Perfekcjonizm stanowi nurt w filozofii mający na celu wskazanie doskonałego sposobu życia. Światłe postulaty mające na celu stworzenie zbioru zasad mających na celu poprawienie życia jednostki kształtują nieraz całe systemy polityczne które aspirują do regulowania każdego aspektu naszej egzystencji. Perfekcjoniści postulują, że ich „przepis na życie” jest oderwany od subiektywnych poglądów oraz religii. Nie jest to jednak zabieg jednoznacznie udany; te postulaty perfekcjonistów, które rzeczywiście nie są nacechowane ideowo, są na tyle ogólne oraz niejasne, że nie mogą zostać zastosowane w praktyce, bez dodania do nich subiektywnego poglądu poszczególnych jednostek. Każde ich doprecyzowanie musi wiązać się z przyjęciem określonego zestawu przekonań etycznych.

    Filozofia perfekcjonizmu jako stały element życia człowieka

   Od zarania dziejów ludzie zastanawiali się nad tym, jak powinno wyglądać ich życie. Odpowiedź na to, co powinniśmy osiągnąć, kim powinniśmy być bądź jak się zachowywać kształtowała nie tylko jednostki, lecz całe społeczeństwa i cywilizacje. Odpowiedź na pytanie, jak wygląda „dobre życie” ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza z perspektywy tego, kim jesteśmy. Wiedząc, czym jest to „dobre życie” mimowolnie będziemy bądź to dążyć do tego, żeby je osiągnąć, bądź to porównywać naszą sytuację do tego, jak je sobie wyobrażamy. To, jak powinno wyglądać życie ludzkie, nie jest jedynie problemem jednostki. Nasze oczekiwania względem życia oraz nasze aspiracje są w dużej mierze zależne od tego, jak zostaliśmy ukształtowani przez nasze otoczenie. Osoba urodzona w Polsce będzie miała radykalnie odmienne poglądy na to, jak powinno wyglądać jej życie od mieszkańca Chin bądź Arabii Saudyjskiej. Żeby znaleźć różnice w poglądzie na to, jak powinno wyglądać dobre życie, nie trzeba sięgać do przykładów z innych państw. Znaczące różnice pojawią się wśród mieszkańców jednego kraju bądź nawet jednego miasta. (więcej…)

Are You a Transhuman? Perspektywy na transhumanism u Juliana Huxley’a, Pierre Teilhard de Chardin, oraz analiza raportu FM-2030.

Wstęp:

Spoglądając na historię myśli transhumanistycznej ciśnie się na usta sąd, że owo zjawisko nigdy nie stanowiło i nie będzie stanowić monolitu ideowego. Podobnie jak w przypadku ich ojców ideowych, oświeceniowych encyklopedystów i reprezentantów naturalistycznego humanizmu, w rodzimym obozie miłośników techno-transcendencji wybuchały i wciąż wybuchają ogniska różniących się stanowisk. Louis Dupre w swojej monografii The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture uznał kompleksowe zjawisko Oświecenia, krocząc śladami Hegla, za epokę charakteryzującą się ciągłym dialektycznym ścieraniem się skrajności. Nie inaczej jest w naszych własnych czasach, w których postępująca ideowa atomizacja społeczeństwa powstała w skutek przeniesienia lwiej części naszej egzystencji do sieci zdaje się samoistnie generować, niby cyfrowy styks, gorące, acz efemeryczne dysputy skazane na wieczny spoczynek na dnie rwącej rzeki heraklitejskiego zapomnienia. Lecz czy coś podobnego można powiedzieć o tytułowych myślicielach technologicznej ? Z pewnością propozycje miłującego eugenikę ewolucyjnego humanisty, heterodoksyjnego jezuity i fantastycznonaukowego futurysty muszą się między sobą drastycznie różnić. Lecz czy aby na pewno? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule, poświęconym analizie koncepcji najważniejszych proto-transhumanistów XX wieku; Juliana Huxleya, Pierre’a Teilhard’a de Chardin i Fereidouna M. Esfandiariego. (więcej…)

Co o przyszłej kondycji ludzkiej mówi się na Oksfordzie? Przegląd aktualnych badań z Future of Humanity Institute

Logo Future of Humanity Institute

Oksfordzki Future of Humanity Institute to interdyscyplinarny ośrodek naukowy, w którym prowadzone są badania z tak różnych dziedzin jak epidemiologia i inżynieria biologiczna, sztuczna inteligencja, metodologia i etyka nauki, bezpieczeństwo międzynarodowe czy teoria informacji. Dociekania z tych pozornie odległych od siebie obszarów łączy jeden przyświecający im cel: zapewnić naszemu gatunkowi długą i pomyślną przyszłość. Przyjrzyjmy się szczegółowym celom, zainteresowaniom i metodom pracy Instytutu oraz najciekawszym pracom opublikowanym w ostatnim czasie przez zrzeszonych w nim naukowców. (więcej…)

Co powinien zawierać dobry post (UJ 2022/2023)

W tym krótki wpisie chciałem zawrzeć informacje, co powinno się znaleźć w dobrze przygotowanym poście na blog popularnonaukowy. Kwestie zarówno będą dotyczyć dodawanych treści, jak również problemów technicznych związanych z edycją posta. (więcej…)

Najnowsze komentarze