Home » UJ 2022/23 » Co powinien zawierać dobry post (UJ 2022/2023)

Co powinien zawierać dobry post (UJ 2022/2023)

Spread the love

W tym krótki wpisie chciałem zawrzeć informacje, co powinno się znaleźć w dobrze przygotowanym poście na blog popularnonaukowy. Kwestie zarówno będą dotyczyć dodawanych treści, jak również problemów technicznych związanych z edycją posta.

Poniższe kryteria dotyczyć będą postów tworzonych w ramach kursu Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej Inteligencji.

Obowiązkowe

Treści
 • Treści powinny dotyczyć tematyki zagadnień społecznych i/lub etycznych związku z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i/lub Data Science i być zgodne z wybranym tematem. Temat nie musi być równoznaczny z tytułem posta, ten można zmienić i dostosować.
 • W Poście powinny znaleźć się teoretyczne odniesienia do tematu przewodniego danych ćwiczeń.
 • Post powinien zawierać odwołania o literatury naukowej, publikacji popularnonaukowych, artykułów publicystycznych i treści publikowanych w sieci.
 • Posty powinny zawierać komponent krytyczny, to jest zawierać analizę, syntezę, porównanie tekstów i własną polemikę nad podejmowanym problemem.
 • Post powinien zawierać Lead lub lid[a] (ang. lead – prowadzić, być na czele, przodować) czyli pierwszy graficznie wyodrębniony akapit tekstu, przede wszystkim artykułu prasowego, następujący bezpośrednio po tytule lub podtytule. Jego celem jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienie, dlatego zazwyczaj podaje w formie skróconej najistotniejsze informacje, a często także i konkluzje, dając czytelnikowi poczucie zrozumienia tematu tekstu. Zobacz więcej na Wikipedii.
 • Post powinien zawierać odwołania do źródeł w sekcji: Literatura.
 • Długość posta powinna być w przedziale 1500-3000 słów – edytor WordPress automatycznie zlicza liczbę słów w poście.
Kwestie techniczne
 • Lid powinien być pogrubiony, po jego zakończeniu należy dodać sekcję “czytaj dalej”.

Gdzie można znaleźć przycisk "Czytaj Dalej"
 • Post powinien mieć wydzielone sekcje, które będą odpowiednio zagnieżdżonymi nagłówkami, np. wstęp, przegląd literatury, problem, konkluzja.
 • Obowiązkowym nagłówkiem powinna być sekcja ze źródłami, np. Literatura, bibliografia, źródła (nazwa wg. uznania).
 • W każdym poście powinno pojawić się 5 pozycji bibliograficznych.
 • W sekcji źródeł, artykuły naukowe i książki powinny być podane w formacie APA. W celu automatycznego sformatowania najlepiej skorzystać z wyszukiwarki Google Scholar.
  • Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. Journal of philosophical research, 30(Supplement), 3-14.
 • W tekście również warto dać przypisy, także w formacie APA, np.: “Wielu badaczy uważa, że naczelnymi wartościami transhumanistycznymi są … (Bostrom 2005).”.
 • Jeśli odnosimy się do strony internetowej, bez konkretnego autora, w tekście możemy dać przypis typu (WEB1) natomiast w sekcji źródeł, możemy opisać link np. Transhumanist FAQ https://humanityplus.org/transhumanism/transhumanist-faq/
 • Jeśli chcemy by czytelnik zapoznał się z zewnętrznym tekstem warto go podlinkować, np. “ze szczegółowymi założeniami transhumanizmu można się zapoznać w dokumencie Transhumanist FAQ“. Warto zaznaczyć w opcjach by strona otwierała się w nowej zakładce.
 • Post powinien zawierać multimedia.
  • Ilustracje można wrzucić na serwer. Dobrze by ich rozmiar był poniżej 5MB.
  • Filmy można udostępnić przez osadzenie w poście z zewnętrznego serwisu (Youtube, Vimeo, Dailymotion).
  • W przypadku własnych filmów proszę wgrać je na zewnętrzne serwisy i nie wgrywać ich na serwer.
  • Możliwe jest wgrania plików PDF i ich osadzenie w poście.
  • Dobrze opisać dany plik multimedialny, np. stosując formatowanie “Tekst preformatowany” lub jakiś wyróżniający format np. kursywa, podkreślenie, inna czcionka.
Przykład tekstu preformatowanego
 • Cytaty powinny znaleźć się w specjalnym bloku “Blok z cytatem”

Transhumanists view human nature as a work-in-progress, a half-baked beginning that we can learn to remold in desirable ways. Current humanity need not be the endpoint of evolution. Transhumanists hope that by responsible use of science, technology, and other rational means we shall eventually manage to become posthuman, beings with vastly greater capacities than present human beings have (Bostrom 2005).

 • Proszę dodać tagi do posta – na koniec zajęć utworzy nam to chmurę tagów, dzięki czemu zobaczymy w jakiej szczegółowej tematyce poruszaliśmy się.

Dodatkowe

 • W poście można umieścić table
Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3
Wiersz 1 aa bb cc
Wiersz 2 dd ee ff
 • W celu uatrakcyjnienia postu można stosować kolorową edycję.
 • W poście można usadzać treści z Social Mediów.

 • Osadzanie zewnętrznych bloków wymaga podstawowej znajomości HTML (Narzędzia –> Kod źródłowy).
 • Niektóre serwisy umożliwiają dodanie osadzenia w WordPress, np. SlideShare.

 • W poście można również osadzić kod programu, w tym celu można skorzystać z edytora Hilite.me.

1
print 'hello world!'
 • Można dodać obrazek wyróżniający post.

Przydatne wskazówki

 • Szybkie skróty klawiszowe:
  • Pogrubienie CTRL + B
  • Kursywa CTRL + I
  • Podkreślenie CTRL + U
  • Wklejenie treści bez formatowania CTRL + SHIFT + V
  • Cofnij: CTRL + Z
 • Przed opublikowaniem warto zrobić podgląd tekstu – zwłaszcza czy nie ma jakiś literówek itp.
 • Co jakiś czas warto zapisać postęp prac.
 • W celach bezpieczeństwa warto zrobić back-up w postaci pliku w Wordzie lub innym edytorze tekstu.

Sposób oceniania

Zaliczenie ćwiczeń.

Z tekstów można uzyskać max: 100 pkt.

Prezentacja 3 postów na blogu:

 • Z bloku 1szego (25 pkt).
 • Z bloku 2giego (30 pkt).
 • Z bloku 3ciego (25 pkt).

Aktywność na zajęciach (20 pkt). Obecność i/lub Udział w dyskusji i/lub komentarz pod postami.

Oceniana będzie: jakość i ilość tekstu, przywołana literatura i inne odwołania, aktualność prezentowanych treści, forma prezentacji tekstu, wykorzystanie i prezentacja multimediów, słowa kluczowe (tagi).

Zaliczenie przedmiotu (Egzamin)

Krótkie spotkanie. Podsumowanie tekstów + pytanie z wykładów.

Literatura


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze komentarze