Home » Posts tagged 'filozofia'

Tag Archives: filozofia

Filozofia informatyki – refleksja nad rozwojem technologii informatycznych

Wraz z rozwojem nowej gałęzi nauki jaką jest informatyka powstał nowy dział filozofii nauki – filozofia informatyki. Poszczególne dziedziny filozofii nauki skupiają się na badaniu filozoficznych podstaw nauki, między innymi jej metod, struktury i założeń. Informatyka jest dziedziną, która towarzyszy nam stale w codziennym życiu i współcześnie jej rozwój jest wyjątkowo dynamiczny. Prowadzi nas to do powstawania coraz większej ilości pytań o relację człowiek – komputer. Jakie ograniczenia mają algorytmy? Czy komputer przypomina ludzki umysł? Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić człowieka?

(więcej…)

Transhumanizm a ideologia

Współcześnie, zwłaszcza w kontekście polskim, słowo “ideologia” kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Politycy straszą nas ideologią gender, ideologią neomarksistowską i innymi niebezpiecznymi tworami, które zatruwają umysły i zagrażają słusznym, prawdziwym poglądom na świat. Z filozoficznego punktu widzenia jednak ideologia nie zawsze musi oznaczać niebezpieczną manipulację. Wiele koncepcji, z którymi na co dzień obcujemy w dyskursie, ma zabarwienie ideologiczne. Dotyczy to również transhumanizmu, którego ideologiczne podstawy zamierzam odsłonić w niniejszym tekście. Spróbuję odpowiedzieć także na pytanie: czy ideologii transhumanistycznej należy się obawiać? Osoby zaznajomione z filozofią na pewno już się domyślają, że odpowiedź brzmi… to zależy. (więcej…)

Krionika jako sposób na długowieczność – możliwości i przegląd jednostek zajmujących się krioniką

Krionika to eksperyment w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: wolałbyś być w grupie eksperymentalnej, czy kontrolnej? Krioniczna grupa eksperymentalna ma szansę na długowieczność, a grupa kontrolna nie ma żadnej.

I hope you’ll do it [cryonics] the same way I’d hope you’d take a shot with an experimental drug if you were sick and it were the one chance you had. Because it’s worth a try. – Tim Urban, Why Cryonics Makes Sense

(więcej…)

Dalekowschodnie koncepcje ludzkiej doskonałości

Transhumanistyczny ruch filozoficzny postuluje możliwość oraz potrzebę udoskonalania ludzkiej kondycji, wykorzystując do tego zdobycze najnowszych technologii, które mają pozwolić przekraczać granice wyznaczone zarówno przez ciało jak i system poznawczy. Sama idea poprawiania siebie oraz swoich umiejętności nie jest jednak tylko i wyłącznie domeną transhumanistów, ponieważ większość wierzeń i filozofii traktuje o szeroko pojętych zasadach “dobrego postępowania” w celu stawania się lepszym człowiekiem i wynikającym z tego “lepszym przeżywaniu życia”. Ogólno pojmowane metody i znaczenia doskonalenia się mogą przyjmować różną formę ze względu na kulturę, otaczające środowisko, politykę czy system wartości wypracowany w danym rejonie.W poście skupiamy się na opisaniu zarówno wierzeń religijnych jak i sposobów myślenia i działania, które stały u podstaw wytworzenia się myśli transhumanistycznej w Azji Wschodniej (w szczególności Chin, Japonii oraz Korei Południowej). Oprócz tego będziemy starać się przedstawić elementy łączące oraz dzielące filozofię i system wartości ludzi tego regionu oraz osób będących zwolennikami przezwyciężenia ludzkich ograniczeń przy pomocy nauki i technologii.

(więcej…)

Najnowsze komentarze